Πολιτική προστασίας δεδομένων για τον διαδικτυακό τόπο

Η επιχείρηση ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με τον διακριτικό τίτλο «GARDENTIME», έχει έδρα επι της Βόλου 3, 54249 Θεσσαλονίνη, (καλούμενη στο εξής «GARDENTIME» ή «εμείς») σας καλωσορίζει στους δικτυακούς της τόπους και εκφράζει τη χαρά της που ενδιαφέρεστε για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Για μας, η προστασία δεδομένων είναι κάτι παραπάνω από μια απλή υποχρέωση και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων σας με μεγάλη σοβαρότητα. Χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και εμπιστευτικότητα και τα χρησιμοποιούμε μόνο μέσα στα όρια των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («GDPR»).

Ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η GARDENTIME φέρει ευθύνη για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επεξεργασία δεδομένων χρήσης
Όταν επισκέπτεστε τους δικτυακούς μας τόπους, αποθηκεύουμε το όνομα του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών σας, τον δικτυακό τόπο από τον οποίο προέρχεστε, τους δικτυακούς τόπους μας που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, καθώς και πληροφορίες για τη συσκευή (κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα) και το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Επίσης καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας, από την οποία όμως τα τελευταία τέσσερα ψηφία ανωνυμοποιούνται.
Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω δεδομένα χρήσης για το σκοπό του νόμιμου συμφέροντος μας προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας από τεχνικής άποψης (π.χ. για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στην τερματική συσκευή που χρησιμοποιείτε) και προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να σταματήσουμε τυχόν κακή χρήση. Επίσης χρησιμοποιούμε δεδομένα χρήσης σε ανωνυμοποιημένη μορφή για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρήσης αποτελεί το το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο α’ του GDPR.

Χρήση cookies πρώτου μέρους
Σε διάφορες σελίδες μας χρησιμοποιούμε αρχεία τα οποία είναι γνωστά ως «cookies», με σκοπό να καταστήσουμε την επίσκεψη στους δικτυακούς μας τόπους πιο ελκυστική και για να διευκολύνονται ορισμένες λειτουργίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται κατά τον τερματισμό της συνεδρίας του προγράμματος πλοήγησης, δηλαδή όταν τερματίζεται η λειτουργία του προγράμματος πλοήγησης («session cookies»). Άλλα cookies (τα λεγόμενα «long-term cookies») παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή, δίνοντας τη δυνατότητα σε μας και τους συνεργάτες μας να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα πλοήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα cookies δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση σε άλλα αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή σας ή να μάθουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.
Τα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης τους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Cookies που έχουν ήδη αποθηκευθεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνεται επίσης αυτοματοποιημένα. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies για τους δικτυακούς μας τόπους, πιθανά δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των δικτυακών μας τόπων.

Ανάλυση διαδικτύου με Google Analytics
Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google Analytics επίσης χρησιμοποιεί «cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης που κάνετε του δικτυακού τύπου. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται.
Ο δικτυακός τόπος της GARDENTIME χρησιμοποιεί το Google Analytics με το πρόσθετο στοιχείο της «ανωνυμοποιημένης διεύθυνσης IP». Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας, που συλλέγεται από το Google Analytics, περικόπτεται από την Google εντός των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπόλοιπων κρατών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προτού να διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται μόλις φτάσει εκεί.
Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό της GARDENTIME, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, για να καταρτίσει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα τον δικτυακό τόπο, και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο και το διαδίκτυο στον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησης στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα στοιχεία της Google.
Ως χρήστης έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση αυτή, πιθανά δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και τα οποία αφορούν στη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας το οποίο διατίθεται μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.
Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

Κοινωνικά μέσα και κοινωνικά αρθρώματα
Επίσης προσφέρουμε πλήρη προσωπική υποστήριξη μέσα από τις σελίδες μας στα κοινωνικά μέσα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με οποιοδήποτε από τα κοινωνικά μέσα, θα την προωθήσουμε στο αρμόδιο τμήμα. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στην απορία σας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της απορίας σας αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι εταιρείες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες πιθανά επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουμε καμία επίδραση στη φύση, στην έκταση και στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών .

Χρήση αρθρωμάτων(«plugins») Facebook
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί κοινωνικά αρθρώματα («plugins») του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ («Facebook»). Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins του Facebook και της εμφάνισής τους στη σελίδα: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα στον δικτυακό μας τόπο που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα πλοήγησής σας θα κάνει απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται απευθείας στο πρόγραμμα πλοήγησής σας από τη Facebook και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση αυτή, η Facebook ειδοποιείται ότι το πρόγραμμα πλοήγησής σας έχει προσπελάσει τη σχετική σελίδα του δικτυακού μας τόπου, ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει προφίλ στο Facebook ή δεν είστε συνδεμένος στο Facebook εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πρόγραμμα πλοήγησής σας μεταφέρει την πληροφορία αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύεται. Αν είστε συνδεμένος στο Facebook, η Facebook μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο με το προφίλ σας στο Facebook. Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια χρησιμοποιώντας κάποιο από τα plugins (π.χ. αν υποβάλλετε ένα σχόλιο), αυτή η πληροφορία επίσης διαβιβάζεται απευθείας σε κομιστή της Facebook, όπου και αποθηκεύεται. Η πληροφορία επίσης δημοσιεύεται στο προφίλ σας στο Facebook και εμφανίζεται στους φίλους σας στο Facebook. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με την ιδιότητά μας ως παρόχου του δικτυακού τόπου, δεν ενημερωνόμαστε για το περιεχόμενο των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Facebook ή για τη χρήση τους από αυτή. Για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων από την Facebook καθώς και για τα δικαιώματά σας στο θέμα αυτό και τις πιθανές ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της Facebook σχετικά την προστασία δεδομένων στη σελίδα: https://www.facebook.com/policy.php.
Αν δεν επιθυμείτε την άμεση συσχέτιση του προφίλ σας στο Facebook με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Επίσης μπορείτε να παρεμποδίσετε εντελώς τη φόρτωση των plugins της Facebook χρησιμοποιώντας πρόσθετα («add-ons») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας, π.χ. με τη βοήθεια του «Facebook blocker»: http://www.netzstrategen.com/sagen/facebook-plugin-blocker/.
Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση του plugin αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

Χρήση plugins της Instagram

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα κοινωνικά αρθρώματα («plug-ins») της Instagram, την οποία διαχειρίζεται η Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ («Instagram»). Τα plug-ins επισημαίνονται με λογότυπο της Instagram, π.χ. με τη μορφή μιας «κάμερας Instagram». Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins της Instagram και της εμφάνισής τους στη σελίδα: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα στον δικτυακό μας τόπο που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα πλοήγησής σας δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Instagram. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται απευθείας από την Instagram στο πρόγραμμα πλοήγησής σας και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση των plugins, η Instagram ειδοποιείται ότι το πρόγραμμα πλοήγησής σας έχει προσπελάσει τη σχετική σελίδα του δικτυακού μας τόπου, ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει προφίλ στο Instagram ή δεν είστε συνδεμένος στο Instagram εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πρόγραμμα πλοήγησής σας μεταφέρει την πληροφορία αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύεται.

Αν είστε συνδεμένος στο Instagram, η Instagram μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο με τον λογαριασμό σας στο Instagram. Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια χρησιμοποιώντας κάποιο από τα plugins, π.χ. κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί της «Instagram», αυτή η πληροφορία επίσης διαβιβάζεται απευθείας σε διακομιστή της Instagram, όπου και αποθηκεύεται. Η πληροφορία επίσης δημοσιεύεται στον λογαριασμό σας στο Instagram και εμφανίζεται στις επαφές σας.

Για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από την Instagram, για τα δικαιώματά σας στο θέμα αυτό, καθώς και για διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να συμβουλευθείτε την πολιτική απορρήτου της Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Αν δεν επιθυμείτε την άμεση συσχέτιση του λογαριασμού σας στο Instagram με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Instagram προτού να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε εντελώς την φόρτωση των plug-ins της Instagram χρησιμοποιώντας πρόσθετα για το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όπως το πρόγραμμα καταστολής σεναρίων «NoScript» (http://noscript.net/).

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση του plugin αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR. 

Χρήση plugins των Google και YouTube
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούνται κοινωνικά αρθρώματα («plugins») των κοινωνικών δικτύων Google+ και YouTube. Και οι δύο υπηρεσίες προσφέρονται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins της Google+ και της εμφάνισής τους στη σελίδα: https://developers.google.com/+/plugins.
Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα στον δικτυακό μας τόπο που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα πλοήγησής σας θα κάνει απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται απευθείας στο πρόγραμμα πλοήγησής σας από τη Google και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση αυτή, η Google ειδοποιείται ότι το πρόγραμμα πλοήγησής σας έχει προσπελάσει τη σχετική σελίδα του δικτυακού μας τόπου, ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει προφίλ στο Google+, δεν έχετε λογαριασμό YouTube και δεν είστε συνδεμένος στο Google+/YouTube εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πρόγραμμα πλοήγησής σας μεταφέρει την πληροφορία αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) απευθείας σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύεται.
Αν έχετε κάνει εγγραφή στο Google+/YouTube, η Google μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο με τον αντίστοιχο λογαριασμό σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με την ιδιότητά μας ως παρόχου του δικτυακού τόπου, δεν ενημερωνόμαστε για το περιεχόμενο των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Google ή για τη χρήση τους από αυτή. Για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων από την Google καθώς και για τα δικαιώματά σας στο θέμα αυτό και τις πιθανές ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της Google σχετικά με την προστασία δεδομένων στη σελίδα: https://policies.google.com/privacy?hl=el.
Αν δεν επιθυμείτε την άμεση συσχέτιση του προφίλ σας στο Google+/YouTube με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Google+/YouTube προτού να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Επίσης μπορείτε να παρεμποδίσετε εντελώς τη φόρτωση των plugins της Google χρησιμοποιώντας πρόσθετα για το πρόγραμμα πλοήγησής σας, π.χ. με τη βοήθεια του προγράμματος καταστολής σεναρίων «NoScript»: http://noscript.net/.
Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση του plugin αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

Χρήση των plugins της AddThis
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί κοινωνικά αρθρώματα («plugins») της υπηρεσίας σελιδοδεικτών AddThis, την οποία διαχειρίζεται η AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, ΗΠΑ («AddThis»). Τα plugins συνήθως επισημαίνονται με έναν λογότυπο της AddThis, για παράδειγμα με τη μορφή ενός λευκού σημαδιού «συν» σε πορτοκαλί φόντο. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins της AddThis και της εμφάνισής τους στη σελίδα: https://www.addthis.com/get/.
Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα στον δικτυακό μας τόπο που περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα πλοήγησής σας θα κάνει απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της AddThis. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται απευθείας στο πρόγραμμα πλοήγησής σας από την AddThis και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση αυτή, η AddThis ειδοποιείται ότι το πρόγραμμα πλοήγησής σας έχει προσπελάσει τη σχετική σελίδα, και αποθηκεύει ένα cookie στην τερματική σας συσκευή προκειμένου να αναγνωρίσει το πρόγραμμα πλοήγησής σας. Το πρόγραμμα πλοήγησής σας μεταφέρει την πληροφορία αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) απευθείας σε έναν διακομιστή της AddThis στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύεται. Η AddThis χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να δημιουργήσει ανωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών τα οποία χρησιμεύουν ως βάση για εξατομικευμένες διαφημίσεις, βασισμένες στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών των διαδικτυακών τόπων που διαθέτουν τα plugins της AddThis. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με την ιδιότητά μας ως παρόχου του δικτυακού τόπου, δεν ενημερωνόμαστε για το περιεχόμενο των δεδομένων που διαβιβάζονται στην AddThis ή για τη χρήση τους από αυτή. Για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από την AddThis, συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της AddThis σχετικά με την προστασία δεδομένων στη σελίδα: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
Αν έχετε αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων από την AddThis στο μέλλον, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα cookie αυτοεξαίρεσης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε μέσω του εξής συνδέσμου: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Επίσης μπορείτε να παρεμποδίσετε εντελώς τη φόρτωση των plugins της AddThis χρησιμοποιώντας πρόσθετα για το πρόγραμμα πλοήγησής σας, π.χ. με τη βοήθεια του προγράμματος καταστολής σεναρίων «NoScript» (http://noscript.net/).
Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση του plugin αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

Επικοινωνία μέσω της «φόρμας επικοινωνίας» της GARDENTIME

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που μας παρέχετε στην φόρμα επικοινωνίας, συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «GARDENTIME» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βόλου 3, με Α.Φ.Μ. 102077315, τηλ. επικοινωνίας 2310 303945, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ν. 4624/2019 και το λοιπό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Επαφές Επικοινωνίας

α) Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ήτοι GARDENTIME) που εδρεύει στη Θεσσαλονική στην οδό Βόλου 3, με Α.Φ.Μ. 102077315 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 303273.

β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 303273, καθώς και στο email info@gardentime.gr

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.1.α του GDPR) 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η GARDENTIME (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας), επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

ονοματεπώνυμο, πόλη, αριθμό σταθερού τηλεφώνου ή αριθμό κινητού τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σκοπός της Επεξεργασίας

Επικοινωνίας με την GARDENTIME και την ικανοποίηση του αιτήματός που θα υποβληθεί καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.1.γ του GDPR)

Αποδέκτες

α) Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της GARDENTIME

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.1.ε του GDPR)

Διακράτηση

Τα δεδομένα σας που αφορούν στην επικοινωνία σας με την GARDENTIME, θα τηρούνται για το χρόνο που παραμένει σε εκκρεμότητα το αίτημα σας και έως την ολοκλήρωσή του και υπό την επιφύλαξη ότι δεν θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις της GARDENTIME για τη διακράτηση των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού και της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση διένεξης,  τα δεδομένα σας θα τηρηθούν για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΚ.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.α του GDPR)

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων:

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή. Παρά το γεγονός ότι κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου και οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Μόλις λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας σχεδιασμένα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα με βάση τους περιορισμούς που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR (άρθρο 13.2.β, άρθρο 15-21 GDPR). Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε:

α) να έχετε ενημέρωση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος,

β) να απαιτήσετε από την GARDENTIME να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα,

γ) να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,

δ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η GARDENTIME βασίζεται σε  έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία,

ε) να ζητήσετε από την GARDENTIME την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και

στ) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. (Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας.)

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η GARDENTIME, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 13.2.β και 15-21 του GDPR)

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς κόστος αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gardentime.gr

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.γ του GDPR)

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι η GARDENTIME δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και δεν καταρτίζουν προφίλ.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.στ. του GDPR)

Διεθνής Γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η GARDENTIME δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 13.1.στ.του GDPR)

Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα μου

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας με τους εξής τρόπους:

α) στην έδρα της GARDENTIME (Βόλου 3, 54249 Θεσσαλονίκη),

β) μέσω συστημένης επιστολής με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση: GARDENTIME, Βόλου 3, Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη,

γ) τηλεφωνικώς στο τηλ. 2310 303273,

δ) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο  και

ε) μέσω email στο info@gardentime.gr.

Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.β του GDPR)

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της Δήλωσης Απορρήτου Δεδομένων: 03/2023

Επικοινωνία: info@gardentime.gr